Wspólnota Polska
historia
.wspolnotapolska.org.pl26 Marzec

Patron dnia

Św. Braulion, biskup, Św. Ludger, biskup

Imieniny

Larysy, Teodora

Historia


1267 Klemens IV ogłosił kanonizację św. Jadwigi, żony księcia Henryka I Brodatego.
1600 Król Zygmunt III Waza ogłosił inkorporację Estonii do Polski . Zapoczątkowało to długotrwały i katastrofalny dla Polski konflikt ze Szwecją.
1943 Akcja pod Arsenałem. Harcerskie Grupy Szturmowe Szarych Szeregów odbiły z rąk gestapo 25 więźniów, wśród nich Janka Bytnara "Rudego". 1881 Zmarł Florian Stanisław Ceynowa, badacz folkloru kaszubskiego, działacz społeczny, uczestnik przygotowań powstańczych 1846 na Pomorzu.