Wspólnota Polska
historia
.wspolnotapolska.org.pl

Kalendarium

07 Grudzień

Imieniny

Patron dnia
Św. Ambroży, biskup, doktor Kościoła, Św. Atenodor, męczennik

Imieniny
Ambrożego, Marcina

Historia


1376 W Krakowie dochodzi do zamieszek i rzezi przybyłych z królową Elzbietą Węgrów.
1550 W katedrze wawelskiej koronowano żonę Zygmunta Augusta, Barbarę Radziwiłłównę, na królową Polski.
1917 Rada Regencyjna powołała pierwszy rząd Królestwa Polskiego. Premierem został Jan Kucharzewski.
1970 Podpisanie układu między PRL i RFN, w którym została uznana polska granica zachodnia. 1279 Zmarł Bolesław Wstydliwy, książę małopolski. 1954 Zmarła Zofia Nałkowska, pisarka. "Medaliony". więcej

I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści.

Józef Piłsudski

AKADEMIA HISTORYCZNA

Multimedialna lekcja historii

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ we współpracy z Macierzą Szkolną przygotowała pierwszą, z projektowanej serii, multimedialną Lekcję Historyczną.

Seminaria historyczne

Weź udział w multimedialnych seminariach historycznych. Sprawdź swoją wiedzę w testach i odbierz imienny dyplom.

HISTORIA POLSKI

Materiały historyczne

Zbiór materiałów historycznych do przeczytania oraz pobrania na dysk.

Obyczaje Polskie

Wielki Tydzień to poprzedzający Wielkanoc ostatni tydzień Wielkiego Postu, pomiędzy dwoma wielkimi niedzielami Palmową i Wielkanocną.

Polacy w walce o wolność

Pierwszy rok wojny z „czerwoną” Rosją Klęska powstania 1863-1864 r. w społeczeństwie polskim na wiele lat pogrzebała ideę walki zbrojnej o niepodległość.

Polacy w obronie wolności

Polscy lotnicy w walce 1941-1945 Dla przywódcy III Rzeszy, Adolfa Hitlera, wrogiem zewnętrznym Niemiec była Francja i Żydzi, a wewnętrznym Żydzi.

MULTIMEDIA

Filmy i fotografie

Mapy

Panteon wielkich Polaków

Historia Polski w kilku odsłonach

Historia dla najmłodszych