Wojsko Polskie we Francji

Opracowany przez sztab Naczelnego Wodza plan odtworzenia Wojska Polskiego zakładał zorganizowanie we Francji dwóch korpusów piechoty, dywizji pancernej oraz piętnastu-dwudziestu eskadr lotniczych. Źródem rekrutacji miała być licząca 750 000 osób (z czego 500 000 zachowało polskie obywatelstwo) emigracja polska we Francji oraz żołnierze polscy internowani po kampanii wrześniowej w Rumunii – około 30 000, na […]

Continue Reading

W walce z dwoma wrogami

Zgodnie z założeniami planu obronnego Rzeczpospolita miała toczyć wojnę z Niemcami w koalicji z Francją i Wielką Brytanią. Z tego też względu Wojsko Polskie miało przede wszystkim stawić skuteczny opór przeciwnikowi do chwili wyruszenia alianckiej ofensywy na zachodzie, zadanie możliwie największych strat agresorowi, związanie jego głównych sił, co ułatwiłoby sprzymierzonym natarcie. Dlatego nie było rzeczą […]

Continue Reading

Armia Polska w ZSSR

Na podstawie zawartego 30 lipca 1941 r. układu pomiędzy rządami Polski i ZSSR, rząd sowiecki uznał za nieważne traktaty sowiecko-niemieckie dotyczące zmian terytorialnych Polski. Przywrócono także stosunki dyplomatyczne pomiędzy obydwoma państwami. Rząd sowiecki wyraził również zgodę na formowanie na terytorium ZSSR Armii Polskiej. W zawartej 14 sierpnia 1941 r. umowie wojskowej określono jej liczebność na […]

Continue Reading

bł. Czesław

Postać bł. Czesława rysuje nam się niezbyt dokładnie i wiarygodnie, mimo wzmianek w kilku źródłach, między innymi u samego Długosza oraz u najważniejszych hagiografów św. Jacka. Z nim to właśnie łączyła Go przez wieki tradycja, sprawiając że często trudno rozdzielić złączone losy dwóch spośród pierwszych polskich dominikanów. Według dochowanej tradycji Czesław urodził się w Kamieniu […]

Continue Reading

4 czerwca 1917 r. – dekret prezydenta Francji Raymonda Poincarégo o formowaniu Armii Polskiej w tym kraju

Z inicjatywy polskich środowisk akademickich oraz członków „Sokoła” i Związku Strzeleckiego z chwilą wybuchu wojny 1 sierpnia 1914 r. we Francji został utworzony Komitet Wolontariuszy Polskich, który organizował ochotników do służby wojskowej. Władze francuskie były przychylne tej inicjatywie, jednak wobec sprzeciwu ambasady rosyjskiej wkrótce została ona zarzucona. Z zarejestrowanych ochotników utworzono dużych Bayonnie „Legion Bajończyków”, […]

Continue Reading